0599 610550 Email: info@tandra.nl

Keuring elektrische arbeidsmiddelen en lasapparaten

Het NEN 3140 keuren van elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen is wettelijk verplicht sinds 1998. Ook in de VCA checklijst is de jaarlijkse keuringsplicht van elektrische arbeidsmiddelen, handgereedschappen en machines opgenomen. Elektrische arbeidsmiddelen zijn machines, gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparaten, voorzieningen en hulpmiddelen die bij het gebruik een elektrotechnisch veiligheidsrisico kunnen opleveren. In de praktijk betekent dit dat alle arbeidsmiddelen waaraan een stekker zit, regelmatig moeten worden geïnspecteerd.

De keuring bestaat uit een visuele inspectie en een inspectie door meting en beproeving.

Doorgaans wordt elektrisch handgereedschap 1 x per jaar geïnspecteerd. Aan de hand van een RI&E kan de installatieverantwoordelijke een andere frequentie bepalen.

Tijdens de keuring zal onze inspecteur de goedgekeurde elektrische arbeidsmiddelen voorzien van een NEN 3140 keuringssticker.

Lasapparaten moeten gekeurd worden volgens de NEN-EN-IEC 60974-4. De apparaten worden bij de inspectie beoordeeld op kwaliteit en periodiek gekeurd volgens de norm. In de norm zijn de visuele inspectie en de metingen inclusief de grenswaarden vastgelegd.

Onze inspecteur is gecertificeerd voor het keuren van:

 • Elektrische arbeidsmiddelen
 • Elektrische handgereedschappen
 • Elektrische driefasenmachines
 • Complexe vastopgestelde machines (tot aan relais)
 • Vast op het lichtnet aangesloten machines (tot aan relais)
 • Tijdelijke bouwspanningsvoorzieningen (zwerfkasten/paddestoelen)
 • Oudere machines van voor 1995 zonder CE-markering
 • Uitvoeren risico-inventarisaties machines
 • Elektro lasapparatuur
 • MIG/MAG lasapparatuur
 • TIG lasapparatuur
 • Plasma apparatuur

Na afloop van de keuring volgens de toepasselijke normen ontvangt u een overzichtelijke rapportage met opmerkingen, eventuele mankementen of afwijkende meetwaarden.

Print Friendly, PDF & Email