0599 610550 Email: info@tandra.nl

NEN 1010 keuringen

Opleverinspectie nieuwe elektrische installatie (NEN 1010 keuring)

Als er in bedrijfspanden nieuwe elektrische laagspanningsinstallaties worden geplaatst, dan dient te worden voldaan aan de NEN 1010 opleverinspectie. Deze keuring is wettelijk verplicht om te waarborgen dat de installatie bij oplevering van nieuwe installaties of ingrijpende veranderingen aan de bestaande installaties voldoet aan de NEN 1010. Deze keuring is van toepassing bij elektrische installaties in de woning- en utiliteitsbouw.

Onze inspecteur controleert tijdens deze keuring de installatie visueel en voert daarnaast diverse veiligheidsmetingen uit op het voorkomen van risico’s op brand en elektrische schokken.

Vanuit het Bouwbesluit is verplicht gesteld dat een nieuwe elektrische installatie aan de eisen van de NEN 1010 normering voldoet. Met de NEN 1010 inspectie, en het daaruit voortvloeiende rapport, kun je aantonen dat de installatie op het moment van oplevering voldoet aan de wettelijke eisen, zoals gesteld in de NEN 1010 en het Bouwbesluit.

Print Friendly, PDF & Email