0599 610550 Email: info@tandra.nl

SCIOS scope 10 (NTA 8220) inspectie

Inspectie elektrisch materieel op brandrisico

Een scope 10 inspectie is gelijk aan een brandrisico inspectie, verzekeringsinspectie en een inspectie NTA 8220. De voorloper van de brandrisico inspectie is de VIER-inspectie (Verzekerings Inspectie Elektrische Risico’s).

Scope 10 is gebaseerd op de NTA 8220 norm, die wordt voorgeschreven door de verzekeraars. Een scope 10 inspectie bestaat uit een vastgestelde methode voor het controleren van de elektrische installatie en aangesloten apparatuur. De inspectie is voornamelijk gericht op de risico’s voor het ontstaan van brand. Een vast onderdeel daarvan is een thermografische inspectie van de verdeelkasten. Verder kijken we of de installatie veilig is voor de mens.

Heeft u als werkgever personeel in dienst cq ingehuurd? Dan moet u als werkgever zorgen voor een veilige werkplek. Als er door eigen personeel ook aan de elektrische installatie wordt gewerkt dient u tevens te voldoen aan de eisen uit de NEN 3140. De inspectie kan dan worden uitgebreid met de verplichte elementen uit de voorgeschreven methode volgens Scope 8. Tandra TekenService kan beide inspecties combineren en gelijktijdig uitvoeren. Omdat de beide inspectiemethoden elkaar gedeeltelijk overlappen kunnen wij dit aanzienlijk voordeliger aanbieden dan wanneer de inspecties elk afzonderlijk worden uitgevoerd.

Met de komst van de NTA 8220 is er een deugdelijke en betrouwbare methode gekomen om een elektrische installatie te controleren op brandrisico’s, namelijk SCIOS scope 10. Dit is voor steeds meer verzekeringsmaatschappijen reden om deze inspectie op te nemen in de polisvoorwaarden. De methodiek is gebaseerd op de NEN 3140 en NEN 1010. Ook de aangesloten apparatuur wordt meegenomen in de controle, dat wil niet zeggen dat daarmee de arbeidsmiddelen op de manier zijn gekeurd als de arbeidsmiddelen richtlijn voorschrijft.

U krijgt bij Tandra TekenService een inspectie van hoge kwaliteit, op een pragmatische manier uitgevoerd en duidelijk gerapporteerd, zodat u snel weer kunt voldoen aan de eisen van de verzekeraar.

Thermografie bij verdeelkasten

Thermografie is in de elektrotechnische inspecties een aanvulling op de visuele inspectie. Bij een brandrisico-inspectie volgens NTA 8220 (SCIOS scope 10) is thermografie verplicht.

Inspecties conform NEN-EN 50110-1 en NEN 3140 zijn een middel voor veilige bedrijfsvoering van installaties. Uitval door onverwachte storingen worden hierdoor tot een minimum beperkt en aansprakelijkheid bij ongevallen kan worden voorkomen.

De thermografische inspectie heeft als voordeel dat de installatiedelen onder hun nominale belasting worden beoordeeld. Dit betekent dat de installatie niet hoeft te worden uitgeschakeld om de kwaliteit van (hoog) belaste verbindingen te controleren. Afwijkingen kunnen hierdoor in een vroeg stadium worden ontdekt, waarna er op een geschikt moment onderhoud kan worden gepleegd om het ontstaan van vervelende, onverwachte en kostbare storingen te voorkomen.

Het is belangrijk een camera met goede specificaties en goede kwaliteit te gebruiken, maar veel belangrijker is de interpretatie van de opnamen door de inspecteur, rekening houdend met reflecties, omgevingstemperatuur en kennis van de beoordeelde objecten; een temperatuur van 75 graden in een verdeelkast is niet per definitie het gevolg van een fout of overbelasting.

Tandra TekenService gebruikt voor de inspecties de Flir E5xt thermografische camera.

Alle beelden worden opgeslagen met de thermografische gegevens, zodat deze altijd later kunnen worden geanalyseerd.

Als u onderstaand formulier invult kunnen wij u een offerte toesturen. Wenst u een offerte voor een gecombineerde inspectie, dan kunt u dit bij opmerkingen aangeven.
  WoonfunctieBijeenkomstfunctieCelfunctieGezondheidszorgfunctieIndustriefunctieKantoorfunctieLogiesfunctieOnderwijsfunctieSportfunctieWinkelfunctieOverige gebruiksfunctieBouwwerk geen gebouw zijnde


  Niet bekend25 A35 A40 A3 * 25 A3 * 35 A3 * 63 A3 * 80 A3 * 125 A

  Heeft u aanvullende informatie over de aansluiting, dan kunt u dit hieronder aangeven.
  geen1 jaar2 jaar3 jaar4 jaar5 jaar6 jaar7 jaar8 jaar


  1 jaar2 jaar3 jaar4 jaar5 jaar6 jaar7 jaar8 jaar

  Print Friendly, PDF & Email