0599 610550 Email: info@tandra.nl

SCIOS scope 12 inspectie

Een scope 12 inspectie is een inspectie die speciaal is ontwikkeld voor zonnestroominstallaties (ook wel PV-installatie genoemd).  Helaas komt het geregeld voor dat zonnepanelen brand veroorzaken. Daarom is een scope 12 inspectie steeds vaker een verzekeringseis.

Tijdens de inspectie wordt de zonnestroominstallatie volledig gecontroleerd en wordt gekeken of deze voldoet aan de geldende normen en instructies van de fabrikant. Van de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder: de PV-panelen, strengen, connectoren, omvormers, optimizers en bijbehorende meterkast(en). De inspecteur kijkt naar de brandrisico’s en de elektrische veiligheid.

De inspectie houdt in:

 • De zonnestroominstallatie wordt geïnspecteerd door een SCIOS scope 12 bevoegde inspecteur.
 • De inspectie bestaat uit een visuele inspectie, metingen en beproevingen.
 • Na afloop van de inspectie ontvangt u een overzichtelijke rapportage met daarin de bevindingen van onze inspecteur. Eventuele gebreken aan de installatie worden in de rapportage vermeld.
 • Als er geen gebreken worden geconstateerd ontvangt u tevens een inspectieverklaring van SCIOS. Hiermee kunt u aantonen dat uw zonnestroominstallatie voldoet aan de eisen conform SCIOS scope 12.

Voor aanvang van de inspectie dienen de onderstaande documenten worden gedeeld met Tandra:

 • Legplan van de zonnepanelen
 • Ballastplan
 • Opstellingstekening van onderdelen van de zonnestroominstallatie
 • Bij plaatsing op een dak: verklaring constructiebureau en constructieberekeningen (niet vereist bij woningen en PV-installaties van minder dan 50 zonnepanelen)
 • Bij plaatsing op veld: de grond-mechanische berekening specifiek voor de situatie
 • Bij drijvende installaties: de berekening dat de installatie bestand is tegen invloeden zoals wind, ijsgang, golfslag, stroming en wisselende waterstanden.
 • Installatiegegevens (tekeningen, DC- Kabelplan (> 1 streng), documentatie

Tandra is in het bezit van een bedrijfswagen met hoogwerker. Onze inspecteur kan daardoor ook eenvoudig bij de hoger gelegen zonnepanelen (tot ca. 10 meter).

Het is mogelijk om een scope 12 inspectie gecombineerd uit te laten voeren met scope 8 en/of 10. Dit scheelt in de bijkomende opnamekosten.

Als u onderstaand formulier invult kunnen wij u een offerte toesturen. Wenst u een offerte voor een gecombineerde inspectie, dan kunt u dit bij opmerkingen aangeven.  geen1 jaar2 jaar3 jaar4 jaar5 jaar6 jaar7 jaar8 jaar


  1 jaar2 jaar3 jaar4 jaar5 jaar6 jaar7 jaar8 jaar

  Print Friendly, PDF & Email